خاتم چیست

خاتم چیست خاتم کاری به هنر آراستن به صورت موزاییک با مثلث های کوچک گفته میشود .در هنر خاتم کاری طرح های گوناگونی وجود دارد که به شکل های منظم و هندسی است . هر یک از این طرح ها نام خاص خود را دارد از قرار دادن مثلث های کوچک در کنار یکدیگر این…

تاریخچه خاتم کاری – دوره صفوی

هنرهای دستی در دوره ی صفویه رو به تکامل نهاد و هنرمندان از هر گوشه کشور به اصفهان ، پایتخت ایران در آن زمان ، روی آوردند و هنرهای فراموش شده ایران از نو پایه گذاری کردند در زمان صفوی کوشش زیادی برای ساختن و یا ترمیم ساختمان مقبره ها و بارگاه ها شد .…

عکس تنگ خاتم کاری

هر آنچه درمورد خاتم کاری باید بدانید

مس و خاتم صنایع دستی تجلی گاه هنروخلاقیت،روایتگر تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است .هنر صنایع دستی در ایران بسیار غنی و اصیل می باشد ایران از نظر تولید و تنوع صنایع دستی رتبه ی سوم در جهان را دارد.پایتخت بودن اصفهان در زمان حکومت صفویه و علاقه مندی پادشاهان ان دوره باعث شد اصفهان…