خاتم چیست

خاتم چیست خاتم کاری به هنر آراستن به صورت موزاییک با مثلث های کوچک گفته میشود .در هنر خاتم کاری طرح های گوناگونی وجود دارد که به شکل های منظم و هندسی است . هر یک از این طرح ها نام خاص خود را دارد از قرار دادن مثلث های کوچک در کنار یکدیگر این…

عکس تنگ خاتم کاری

هر آنچه درمورد خاتم کاری باید بدانید

مس و خاتم صنایع دستی تجلی گاه هنروخلاقیت،روایتگر تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است .هنر صنایع دستی در ایران بسیار غنی و اصیل می باشد ایران از نظر تولید و تنوع صنایع دستی رتبه ی سوم در جهان را دارد.پایتخت بودن اصفهان در زمان حکومت صفویه و علاقه مندی پادشاهان ان دوره باعث شد اصفهان…