تاریخچه خاتم کاری – دوره صفوی

هنرهای دستی در دوره ی صفویه رو به تکامل نهاد و هنرمندان از هر گوشه کشور به اصفهان ، پایتخت ایران در آن زمان ، روی آوردند و هنرهای فراموش شده ایران از نو پایه گذاری کردند در زمان صفوی کوشش زیادی برای ساختن و یا ترمیم ساختمان مقبره ها و بارگاه ها شد .…

عکس تنگ خاتم کاری

هر آنچه درمورد خاتم کاری باید بدانید

مس و خاتم صنایع دستی تجلی گاه هنروخلاقیت،روایتگر تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است .هنر صنایع دستی در ایران بسیار غنی و اصیل می باشد ایران از نظر تولید و تنوع صنایع دستی رتبه ی سوم در جهان را دارد.پایتخت بودن اصفهان در زمان حکومت صفویه و علاقه مندی پادشاهان ان دوره باعث شد اصفهان…