عکس تنگ خاتم کاری

هر آنچه درمورد خاتم کاری باید بدانید

مس و خاتم صنایع دستی تجلی گاه هنروخلاقیت،روایتگر تاریخ فرهنگ و تمدن بشری است .هنر صنایع دستی در ایران بسیار غنی و اصیل می باشد ایران از نظر تولید و تنوع صنایع دستی رتبه ی سوم در جهان را دارد.پایتخت بودن اصفهان در زمان حکومت صفویه و علاقه مندی پادشاهان ان دوره باعث شد اصفهان…